Authority Building

De kwaliteit en hoeveelheid van de backlinks, de relevantie van de verwijzende websites en pagina’s, de gebruikte linktekst; het zijn bepalende factoren voor de ‘autoriteitsscore’ van een website. Niet alleen dragen publicaties (met backlinks) bij aan betere posities, maar afhankelijk van het type en de media waarin ze figureren, dragen ze ook bij aan de naamsbekendheid – en daarmee dus aan het aantal leads en aan de omzet.

Klinkt abstract? Authority building is precies wat het woord zegt: een autoriteit worden en dat doe je niet alleen met links.

 

 

 

 

Authority building - Grilled

Met alleen goede content ben je er nog niet

De juiste content is cruciaal voor Authority Building. Omgekeerd laat Authority Building de content beter presteren.

We kunnen het ook zo zeggen: content vormt de reden dat er überhaupt searches gaan plaatsvinden, maar om mensen je website te laten ontdekken moet je bovendien brede toegangswegen bouwen, met grote verlichte borden met pijlen erop die de mensen ernaartoe leiden!

Authority Building vs. Linkbuilding

Omdat er met Authority Building meer bedoeld én meer bereikt wordt dan alleen het verkrijgen van meer links, praten we eigenlijk liever helemaal niet over link-builden.‘Werkt link-builden dan niet meer..?’, horen we je zeggen. Jawel. Het gaat vooral om een goede en gezonde mix.

Maar om het mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken de website te vinden, moet je naast toegangswegen, bovendien verschillende soorten wegen maken – zeg, snelwegen, parallelwegen én toeristische routes – met langs de kant gidsfuncties; divers, duidelijk herkenbaar en vertrouwenswaardig.

authority building

Een natuurlijk backlink-profiel

Het belangrijkste is dat er een ‘natuurlijk’ (dus niet geforceerd) backlink-profiel gecreëerd wordt. De verhoudingen tussen het type links (linkgidsen, blogs, support artikelen, PR enzovoort) en de grootte van de aanwas moeten goed zijn.

Een natuurlijk backlink-profiel bevat zowel links naar de homepage als naar dieper gelegen pagina’s en er wordt niet altijd alleen gelinkt met een bepaalde zoekterm, maar ook met andere woorden, zoals een merknaam.

Voorbeelden van Authority Building-strategiën

Om Authority Building-strategieën te illustreren: denk aan het inzetten van de eigen klanten cq. relaties, aan sponsoring, (gast)blogs/kennisdeelsessies, het inzetten van oude (opgekochte) domeinen enzovoort.

Er komt misschien wat creativiteit bij kijken, maar er zijn er nogal wat te bedenken! Met plezier onderzoeken we welke het beste werken voor jullie website en merkdomein.

Wilt u de perfecte Authority Building strategie? En deze ook laten uitvoeren?

Wij helpen bedrijven met het uitdenken én uitrollen van het plan: een 0-meting, een concurrentieanalyse en een drietal initiële strategieën. Vervolgens gaat het om het daadwerkelijk handig uitrollen van de tactieken… Mochten jullie zelf niet direct de volle capaciteit in huis hebben om e.a. consciëntieus en snel genoeg op te pakken, dan nemen wij ook die taak op ons. (Of deels, als dat beter uitkomt.) Om dan samen met jullie te bekijken hoe het verdere onderhoud ervan in jullie organisatie past (wie, wat, wanneer).